Szanowni Państwo!
    Miło nam poinformować, że 26 stycznia 2011r. Burmistrz Daleszyc – Wojciech FURMANEK i Dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Krzysztof Domagała podpisali umowę na dofinansowanie Projektu pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Daleszyce.
    Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty uczniom z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
    Na realizację Projektu Gmina Daleszyce otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 214 657,50 zł z czego 182 458,87 zł pochodzi ze środków europejskich, a 32 198,63 zł jest dotacją celową z budżetu krajowego.
    Propozycja, którą kierujemy do Państwa to kompleksowe wsparcie szkół oparte na założeniach programu rządowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III", realizowanego ze środków EFS przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
    Realizacja tego projektu, który jest elementem polityki oświatowej naszego państwa, ma zapewnia każdemu uczniowi z klas I – III szkoły podstawowej (w tym sześciolatkom) bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.
    Zgodnie z decyzją burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce projekt ten jest realizowany w 5 szkołach podstawowych naszej gminy:
SP Borków;
SP Daleszyce;
SP Mójcza;
SP Niestachów
SP Suków.
    Zapraszamy do przeglądania zawartości tej strony, na której pokazujemy realizację tego projektu w naszej gminie. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładkach.