Comenius Cele projektu
Szkoły
Program działań
Zadania
Wydarzenia
Program działań na rok szkolny 2011/2012

1. Informowanie szkolnej i lokalnej społeczności o celach projektu i nadchodzących zadaniach
2. Wymiana adresów mailowych i stworzenie bazy kontaktów, w celu sprecyzowania ulubionej postaci literackiej
3 Zebranie materiałów i stworzenie prezentacji multimedialnych w j. angielskim, w celu zaprezentowania państwa, miasta i szkoły
4. Multimedialna prezentacja uczestników i ich ulubionych postaci literackich.
5. Zebranie materiałów i stworzenie plakatów dla państwa goszczącego - Anglii
6. Poinformowanie lokalnej społeczności o pierwszym spotkaniu projektowym
7. Pierwsze spotkanie projektowe w UK. Prezentacja procesu nauczania i szkoły goszczącej.
8. Określenie listy aktywności na pierwszy rok trwania projektu. Spotkania z lokalnymi władzami szkoły goszczącej, zwiedzanie kulturowego i historycznego dziedzictwa regionu.
9. Przedstawienie prezentacji szkół partnerskich z każdego kraju
10. Zawody w pisaniu krótkiego opowiadania lub historyjki związanej z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
11. Tłumaczenie najlepszych prac na j. angielski i rozesłanie ich do szkół partnerskich.
12. Wymiana listów i kartek świątecznych pomiędzy uczniami ze szkół partnerskich.
13. Przygotowanie szkicu postaci literackicj
14. Sfilmowanie literackich szkiców i stworzenie płyt CD i DVD.
15. Stworzenie Kącika Europejskiego w szkole.
16. „Co to jest?” – opracowanie zagadek o zimie. Tłumaczenie dwóch najlepszych na j. angielski i wysłanie do partnerów projektu. Na koniec umieszczenie ich w broszurze finalnej.
17. Martenitsas – opracowane przez szkołę bułgarską.
18. Opracowanie krzyżówek w j. angielskim ze słowem kluczowym „wiosna” i umieszczenie ich na stronie internetowej projektu, a następnie w broszurze finalnej
19. Poinformowanie lokalnej społeczności o nadchodzącym drugim spotkaniu projektowym w Turcji.
20. Drugie spotkanie projektowe w Turcji
21. Drugie spotkanie projektowe w Turcji – prezentacja dotychczasowych dokonań.
23. Ogłoszenie zawodów na napisanie najlepszej anegdoty o szkole
24. Prezentacja zarejestrowanych szkiców literackich na płytach DVD i CD dla lokalnej społeczności.
25. Przygotowanie plakatu dla Polski
26. Rozpoczęcie tworzenia strony internetowej projektu z zebranymi pierwszymi materiałami.
27. Podsumowanie wyników konkursu na najlepszą anegdotę na temat życia szkolnego i przetłumaczenie dwóch najlepszych na j. polski. Wymiana prac podczas wizyty w Polsce.
28. Założenie forum i webloga na stronie projektu.
29. Poinformowanie o wizycie w Polsce.
30. Wizyta w Polsce
31. Projektowe spotkanie w Polsce